Garantie

 

Produsele comercializate de gopiese.ro sunt interschimbabile cu piesele originale conform cataloagelor şi listelor editate de producători. Garanţia se aplică in conformitate cu Legea 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţia asociată acestora şi O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului. Termenul de garanţie acordat de gopiese.ro  se acordă pentru durata medie de utilizare a pieselor de folosinţă îndelungată, conform specificaţiilor tehnice ale producătorului şi respectând indicaţiilor acestuia, dar nu mai mult de 18 luni de la data înscrisă pe factura de vânzare, excepţie făcând uleiurile, lichidul de frână şi aditivii, fiind consumabile.

Piesele de folosinţă îndelungată sunt: ambreiaje, arcuri, amortizoare, articulaţii planetare, elemente de caroserie, elemente de direcţie, elemente de frână, semnalizatoare, stopuri, cabluri, pompe, radiatoare, tobe şi ţevi de eşapament, rulmenţi, fise de bujii, piese de electromotor şi alternator, piese de motor în mişcare.

Produsele care prezintă în perioada de garanţie defecte de material sau de fabricaţie, vor fi înlocuite cu altele noi sau se plăteşte contravaloarea reperului de pe factura de achiziţie, conform legii.

Termenul de garanţie decurge de la data înscrisă pe factura de vânzare, nu de la data montajului.

Prezenta informare de garantie NU afecteaza drepturile cumparatorului cu privire la legislatia obligatorie de garantie si protectia consumatorului prevazuta de Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora si O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorului.

Toate documentele se transmit la adresa de e-mail garantie@gopiese.ro.

Cumparatorul care va reclama o situatie de defect in termenul de garantie va prezenta impreuna cu piesa/piesele in cauza, urmatoarele documente:

- copie dupa factura de achiziţie de la gopiese.ro  bonul sau chitanţa cu care a fost cumpărată piesa;

- dovada montării într-un service autorizat R.A.R (deviz de montaj) şi documentele fiscale aferente, în care să fie menţionată data montării şi numărul de kilometri la montare/demontare;

- nota de constatare emisă de către un serviciu autorizat prin care se constată şi se descrie detaliat defecţiunea;

- copia dupa certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- piesa trebuie sa fie în ambalajul original;

 - in cazul compresoarelor de aer conditionat obligatoriu, copie factura achizitie filtru uscator si supapa expansiune. Din devizul de montaj trebuie sa reiasa ca s-au schimbat compresorul, filtrul uscator, supapa de expansiune iar instalatia de aer conditionat a fost curatata;

- documentul emis de catre atelierul de reparatii autorizat prin care se constata defectiunea si sunt explicate cauzele aparitiei acesteia, inclusiv raportul generat de tester/diagnoza acolo unde este cazul (ex. debitmetre, supape EGR, senzori, componente electrice, sonde lambda, amortizoare, discuri frana etc);

- copie dupa autorizatia tehnica RAR a atelierului de reparatii in care s-a efectuat montajul;

- lipsa unui singur document atrage după sine respingerea cazului de garanţie.

Reclamaţia depusă de cumpărător va fi analizată şi va primi un răspuns în termen de 30 zile de la data recepţiei produselor reclamate la sediul vânzătorului, însoţite de toate documentele enumerate mai sus. În cazul în care nu se poate constata deficienţa în cadrul societăţii importatoare şi este necesară efectuarea unei expertize de către firma producătoare ne rezervăm dreptul de a remedia reclamaţia la data primirii rezultatului din partea producătorului.

În cazul în care reclamaţia a fost justificată vânzătorul se obligă la înlocuirea produsului sau a restituirii contravalorii reperului de pe factura de vânzare în termen de 30 zile calculate de la data trimiterii răspunsului de vânzător.

În cazuri speciale când părţile nu ajung la un consens cu privire la reclamaţia de garanţie, părţile vor trimite piesele pentru analiză la un specialist în domeniu. Rezultatele analizei vor fi considerate obligatorii atât pentru vânzător cât şi pentru cumpărător. Cheltuielile ocazionale de efectuare a analizei vor fi suportate de partea în culpă.

Nu se acordă termenul de 18  luni la următoarele categorii de piese: filtre (de ulei, aer, combustibil, habitaclu), becuri, ştergătoare de parbriz, burdufe, bujii de aprindere şi incandescente, garnituri metaloplastice şi simeringuri, curele de transmisie şi distribuţie, elemente de aprindere.

Situatii in care se exclud sau se pierd garantiile:

Vânzătorul este exonerat de răspundere privind garanţia sau aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri:

- piesa nu a fost cumparată de la gopiese.ro;

- piesa nu a fost montată într-un atelier de specialitate autorizat de R.A.R sau de producătorul autovehiculului;

- piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate;

- piesa a fost greşit aleasă sau a fost utilizată pentru alt scop decât cel indicat în catalogul producătorului;

- piesa nu a fost identificată corect datorită prezentării de către cumpărător a unor date eronate sau nu a fost comparată la montaj cu piesa de înlocuit;

- piesa s-a uzat sau deteriorat datorită suprasolicitării, întreţinerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuarea reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autoturismului, atelierul de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificările şi reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj sau impuse de producător;

- autoturismul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor sau a fost exploatat în condiţii necorespunzătoare (raliuri, competiţii sportive, taximetrie, şcoli de şoferi, etc);

- autoturismul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altă natură (şocuri termice, electrice, mecanice);

- piesele prezintă urme de lovituri, zgârieturi, îndoituri, rupturi, deformări;

- piesele nu prezintă o uzură normală.

Alte condiţii:

Reclamaţiile referitoare la neconcordanţa dintre marfă şi factură se acceptă numai dacă acestea au fost sesizate pe loc sau în maxim o zi de la livrare.

Nu se admit la retur piesele cu ambalaj deteriorat şi lipsite de accesoriile originale, piesele care au fost deja montate.

Indiferent de modalitatea de livrare cumpărătorul are obligaţia de a verifica existenţa tuturor actelor aferente tranzacţiei, lipsa acestora generând neacordarea garanţiei. Recepţia mărfurilor vândute se face la sediul cumpărătorului. Cumpărătorul se obligă la preluarea mărfii comandate şi livrate.

Prin excepţie se acceptă returnarea mărfii livrate în cazul în care vânzătorul a livrat eronat sau în cazul în care marfa este în garanţie, cu respectarea riguroasă a prevederilor garanţiei.

Nu se acceptă la retur marfa vândută cu promoţie, marfa nepusă în ambalajul original, marfa comercializată de alţi agenţi economici, marfa returnată fără respectarea prevederilor de mai sus.

Plata transportului pentru produsele ce necesită reparaţii în perioada de garanţie va fi suportată integral de către gopiese.ro, în cazul în care se constată că denunţarea defectului este neimputabilă gopiese.ro, clientul va suporta şi taxele de trimitere şi taxele de retur aferente transportului produselor.

Condiţiile de garanţie sunt parte integrantă a documentelor de vânzare - cumpărare prin semnarea facturii fiscale sau plasarea unei comenzi online, beneficiarul declară că a luat la cunoştinţă prevederile acestor documente.

Garanţia acoperă cel mult valoarea integrală a produsului reclamat.

Vă rugam să ne contactati pentru mai multe detalii.